Ester Viktória Ziffová

Od olympiády až po ambasádorku európskej kultúry

Kým som sa do Olympiády ľudských práv nezapojila ako súťažiaca, túto platformu som vôbec nepoznala. Väčšiu časť môjho štúdia na osemročnom gymnáziu som si myslela, že zo mňa bude učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky. Keď teda prišla možnosť ísť na túto súťaž hneď som sa toho chopila. Celoslovenské kolo vyzeralo pútavo- tri dni aktívneho voľna plného prednášok a súťaženia. Koľko sa toho budem musieť naučiť som zistila až neskôr…

V škole sa ma zrazu pýtali na názor

Rozmýšľam, či som sa v škole naučila niečo dôležitejšie ako to, čo som potrebovala vedieť na krajské kolo. Vyjadriť sa k odluke cirkvi od štátu, diskriminácii zdravotne postihnutých, či Istanbulskému dohovoru. Žiadne definície a poučky, konečne sa ma niekto pýtal na môj názor. Prekvapilo ma to a musela som sa poriadne pripraviť. A tak som si spísala body, ktorých sa chcem držať. Každý deň som si nové vedomosti prechádzala s, až nadmieru trpezlivým, učiteľom ktorý ma počúval a provokoval otázkou: „A prečo si myslíš, že je tvoj názor správny?“

Vďaka dobrej príprave, ktorá bola v plnej réžii vyššie spomenutého učiteľa, som sa napokon dvakrát prebojovala do celoslovenského kola. A s témou „brexit“ som zablúdila aj do finále.  S touto ľudsko-právnou bandou som bola aj na letnej škole ľudských práv, v Bruseli, dokonca sme boli vtedajším prezidentom, Andrejom Kiskom, prijatí do Prezidentského paláca. Stretla som sa s ombudsmankou, sudcom Jánom Šikutom, skvelým profesorom Miroslavom Kusým a s odborníkmi ako je Martin Bútora. No čo je najdôležitejšie, naučila som sa lepšie argumentovať, hovoriť svoj názor a zaujímať sa o spoločenské dianie. 

Som influencerka ambasádorka

Napriek tomu, že už nie som stredoškoláčka, som dostala možnosť ďalej spolupracovať s ľudsko-právnou platformou a pridať sa k ambasádorom európskej kultúry. Vznešený názov projektu zastrešuje ešte vznešenejšiu myšlienku, chce dopomôcť študentom (aj učiteľom), aby pochopili demokraciu v praxi. Jediná vec, ktorú môžem iniciatíve vyčítať je, že prišla až teraz. Myslím si, že ak by som mala takýto zdroj informácii pokope už pred štyrmi rokmi, možno by sa mi napokon podarilo olympiádu aj vyhrať 😊.

Tomuto projektu prajem, aby menil pohľady (nielen) stredoškolákov na svet a vychoval mnoho „ľudsko-právnych uvedomelcov“. Potrebujeme ich. 

esterviktoriaziff@gmail.com

späť