KONTAKT

Riadiaci tím projektu:

Lucia Gembešová (AINova)

Dagmar Horná (HVS / OLYMP)

Marta Jendeková (AINova)

Kálmán Petőcz (HVS)

Academia Istropolitana Nova (AINova)

Prostredná 47a

900 21 Svätý Jur

www.ainova.sk

e-mail: ainova@ainova.sk

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS)

Baštová 5

811 03 Bratislava

www.helcom.sk

Kálmán Petőcz – petoczkj@hotmail.com

Dagmar Horná – dagmar.horna@gmail.com