O PROJEKTE

Cieľom projektu je prispieť k zachovaniu a rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania Slovenskej republiky prostredníctvom budovania a posilnenia siete mladých ľudí a pedagógov stredných škôl. Ide nám o udržateľný rozvoj našej vnútroštátnej i európskej demokracie v situácii jej ohrozenia viacerými internými a externými faktormi, napríklad extrémistickými stranami a hnutiami.

Na 24 plánovaných aktivitách projektu a ďalších 13 diskusiách sa zúčastnilo 196 učiteľov a učiteliek, 3597 žiakov a žiačok a 76 lektorov a lektoriek. Vytvorilo sa 6 analytických a vzdelávacích materiálov, 4 platformy a 2 weby.

Ciele projektu budú ďalej napĺňať členovia novozaloženej platformy Európska demokratická kultúra a jej ambasádorov, ktorí sú ochotní ďalej sa vzdelávať a informovať o veciach demokratickej kultúry a zúročiť svoje vedomosti, zručnosti a postoje aktívnym angažovaním sa vo verejnom živote prostredníctvom rôznych foriem občianskej participácie.