HLAVNÍ PARTNERI

Projekt sa realizoval v partnerstve Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Poslanie oboch inštitúcií zahŕňa posilňovanie demokratickej občianskej spoločnosti. K jej udržateľnému rozvoju je potrebný pomerne vysoký stupeň demokratickej kultúry a povedomia všetkých jej členov a členiek, alebo aspoň kritického množstva populácie vrátane mladých ľudí schopných a ochotných pozitívne prispievať k chodu vecí verejných. Obe inštitúcie majú dlhoročné skúsenosti s prácou na vzdelávacích projektoch a iniciatívach, ako napr. Olympiáda ľudských práv (1998 – podnes), program Ambasádorské školy Európskeho parlamentu (2016-2019) či program Rady Európy Nástroje rozvoja kompetencií pre demokratickú kultúru (2017).