ČLENOVIA PLATFORMY

Dôležitým výsledkom projektu Platforma ambasádorov a  ambasádoriek európskej demokratickej kultúry je vytvorenie platformy Európska demokratická kultúra (EDK). Je to nezávislá, neformálna a otvorená strešná platforma združujúca mimovládne organizácie alebo občianske iniciatívy, ktoré súhlasia s jej cieľmi.

Základným cieľom strešnej platformy EDK je vytvorením priestoru pre sieťovanie, stretávanie sa, výmenu poznatkov a skúseností členov troch zakladajúcich platforiem prispieť k rozvoju a posilneniu vzdelávania o európskej demokratickej kultúre a podpore občianskej participácie
v prostredí žiakova žiačok, učiteliek a učiteľov, mimovládnych organizácií a iných subjektov činných v oblasti vzdelávania a výchovy k demokracii, ľudským právam a európskemu povedomiu, a tým prispieť k zvyšovaniu kvality súvisiacich verejných politík.

Platforma EDK vznikla zastrešením troch platforiem, ktoré boli založené v rámci projektu:

OLYMPOS (podpora vzdelávania k demokracii a ľudským právam),

EUROPA Plus (podpora vzdelávania k európskym hodnotám a demokracii) a

Vzdelávanie pre demokraciu (posilnenie vzdelávania o európskej demokratickej kultúre v prostredí učiteľskej obce na Slovensku.

Academia Istropolitana Nova
Academia Istropolitana Nova
AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa už 20 rokov sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska.
Občianske združenie Phoenix
Občianske združenie Phoenix
Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás vzniklo pred 15 rokmi s cieľom venovať sa situácii maďarských žien a detí na Slovensku.

Memorandá platforiem

Možnosť voľby - Freedom of choice
Možnosť voľby - Freedom of choice
Možnosť voľby je feministická organizácia, ktorá 20 rokov pracuje v oblasti ochrany a podpory ľudských práv
žien a rodovej rovnosti.
Inštitút pre aktívne občianstvo
Inštitút pre aktívne občianstvo
Mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, systematického skvalitňovania výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a mediálnej gramotnosti.
FutuReg - občianske združenie
FutuReg - občianske združenie
Občianske združenie FutuReg je think-tankom v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa päť rokov aktívne venuje výskumu, vzdelávaniu a kultúre národnostných menšín.
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu (BPI) je nezávislý neziskový think thank, ktorý sa venuje vo svojich analýzach a diskusiách posilňovaniu liberálnej demokracie, ľudským právam, strednej Európe a európskej integrácii.
OLYMPOS - občianske združenie
OLYMPOS - občianske združenie
OLYMPOS je občianske združenie, ktorého ciele nadväzujú na aktivity spojené s procesmi politickej transformácie SR v 90-tych rokoch 20. storočia. Zameriavajú sa na poznanie, prehlbovanie a obranu demokracie.
 TEUS - nezisková organizácia
TEUS - nezisková organizácia
Nezisková organizácia TEUS poskytuje vzdelávanie a výchovu predovšetkým v oblasti integračných procesov a členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
Centrum komunitného organizovania
Centrum komunitného organizovania
Centrum komunitného organizovania (CKO) pomáha budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť.
Centrum pre európsku politiku
Centrum pre európsku politiku
Centrum pre európsku politiku poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie.
Danube Youth Institute
Danube Youth Institute
Danube Youth Institute je nezávislá, mládežnícka občianska iniciatíva, ktorej cieľom je presadzovať myšlienku spoločenského dialógu a nadnárodnej spolupráce v rámci Dunajského regiónu.
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku je občianske združenie, ktorého poslaním je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku.
Krajská komisia OĽP Banskobystrický kraj
Krajská komisia OĽP Banskobystrický kraj
Krajská komisia Olympiády ľudských práv Banskobystrického kraja je jedna z ôsmich krajských komisií, ktoré pôsobia koordinačne, organizačne a multiplikačne v rámci OĽP vo vzťahu k školám v príslušnom kraji.
Krajská komisia OĽP Košický kraj
Krajská komisia OĽP Košický kraj
Krajská komisia Olympiády ľudských práv Košického kraja je jedna z ôsmich krajských komisií, ktoré pôsobia koordinačne, organizačne a multiplikačne v rámci OĽP vo vzťahu k školám v príslušnom kraji.
Krajská komisia OĽP Trnavský kraj
Krajská komisia OĽP Trnavský kraj
Krajská komisia Olympiády ľudských práv Trnavského kraja je jedna z ôsmich krajských komisií, ktoré pôsobia koordinačne, organizačne a multiplikačne v rámci OĽP vo vzťahu k školám v príslušnom kraji.
Pomáhame druhým
Pomáhame druhým
Pomáhame druhým je občianske združenie so sídlom v Žiline. Pri napĺňaní svojich cieľov združenie organizuje a realizuje projekty, podujatia a súťaže venujúce sa rôznym témam.