Centrum komunitného organizovania

Centrum komunitného organizovania (CKO) pomáha budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť tým, že podporuje aktívnu participáciu občanov a občianok na procese verejného rozhodovania. Je nápomocné pri formulovaní a obhajovaní ich prirodzených záujmov a zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu so samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít, so špeciálnym akcentom na vylúčené rómske komunity.

Cieľmi CKO sú:

  • Aktívnejšia, demokratickejšia a otvorenejšia občianska spoločnosť na Slovensku, ktorá by podnecovala záujem verejnosti o zlepšenie životných podmienok vo svojom okolí a aby na to aktívne a zodpovedne využívala nástroje demokracie.
  • Občianska spoločnosť, ktorá sa otvorene hlási sa k hodnotám ako tolerancia a rešpekt, aby svojimi činmi spoločne zjemnili napätie a polarizáciu v spoločnosti a budovali hrádzu proti extrémizmu a radikalizácii.
  • V neposlednom rade je cieľom aj ďalšia profesionalizácia samotnej organizácie, aby bola schopná citlivo, pohotovo a adekvátne reagovať na aktuálne socíálno-spoločenské zmeny.

Kontakt:

Zuzana Szaboová,
szaboova.zuzana@gmail.com
cko@cko.sk
tel.: 048/412 3880
www.cko.sk

späť