AMBASÁDORI

Ambasádori a ambasádorky sú mladí ľudia, ktorí aktívne podporujú princípy európskej demokratickej kultúry. Sú to mladí ľudia, ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do nášho projektu Platforma AmbEDK, ale aj do iných iniciatív, ktoré tomuto projektu predchádzali alebo naň nadväzujú. Sú to žiaci a žiačky stredných škôl alebo študenti a študentky vysokých škôl u nás doma i v zahraničí.

Podporujú myšlienky občianskej participácie, demokratickej vzdelanosti, zapájajú do činnosti samosprávne orgánoy svojej školy, organizujú spoločenský život, vedú svoje vlastné projekty, verejne sa vyjadrujú k dôležitým spoločenským témam.

Ambasádorov je už veľké množstvo. Postupne sa môžete s nimi v tejto rubrike zoznamovať. Pokiaľ vás zaujímajú bližšie ich názory alebo chcete vedieť viac o škole, kde študujú, pokojne napíšte priamo im alebo na našu kontaktnú adresu.

Jakub Gembický
Jakub Gembický
University College London – Alumni otvoreného Výročného stretnutia OĽP vo Svätom Jure
Michaela Knošková
Michaela Knošková
King´’s College London – Finalistka OĽP, zakladateľka o.z. Pomáhame druhým
Radana Monišová
Radana Monišová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (medzinárodné vzťahy) – Alumni OĽP a EPAS
Dávid Revák
Dávid Revák
Ruprechto-Karlova univerzita, Heidelberg (právo) – Alumni OĽP a EPAS
Tomáš Ťapák
Tomáš Ťapák
London School of Economics and Political Science (ekonometria a matematická ekonómia) – Finalista OĽP
Ester Viktória Ziffová
Ester Viktória Ziffová
Univerzita Komenského (žurnalistika) – Alumni OĽP
Nina Holičková
Nina Holičková
Public Governance – Public Administration, Economics and Law na Tilburg Law School (NL)