Michaela Knošková

Finalistka Olympiády ľudských práv 2018 a účastníčka Olympiády ľudských práv 2017

Členka Platformy Ambasádorov a Ambasádoriek Európskej Demokratickej Kultúry ako predsedníčka občianskeho združenia Pomáhame druhým 

Moje meno je Michaela Knošková a do roku 2019 som študovala na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch. Pochádzam zo Žiliny a od veľmi mladého veku som sa zaujímala o sociálne vedy a spoločnosť okolo seba. Participovala som vo veľa aktivitách v škole i mimo nej, venovala sa tancu a maľovaniu. Do ambasádorskej siete som zapojená niekoľkými formami. Počas posledných štyroch rokov som sa dvakrát zúčastnila Olympiády ľudských práv, pričom raz som sa dostala do záverečného finále. Taktiež som sa dvakrát zúčastnila Letnej školy ľudských práv a pomáhala pri organizácií záverečného stretnutia Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Keďže posledné štyri roky vediem občiansky združenie Pomáhame druhým (aktuálne premenované na Institute for Sustainable Democracy), ktoré je súčasťou tejto platformy a aktívne sa snažíme spolupracovať s ostatnými členskými organizáciami. Okrem týchto aktivít som bola Mládežníckou delegátkou v Rade Európy a práve teraz zastupujem Slovensko ako „Young Europe Ambassador.“ Snažím sa teda aktívne zapájať do rôznych projektov, ale taktiež tvoriť príležitosti pre mladých pomocou nášho občianskeho združenia. 

Osobne pokladám demokratické vzdelávanie a nadobúdanie demokratických občianskych zručností za kľúčové kroky k udržateľnej demokracií na Slovensku a v zahraničí. Týmto témam sa venujem počas svojich mandátov, práce v občianskom združení ale aj počas svojho štúdia na univerzite. Tieto témy pokladám za dôležité práve preto, že bez zabezpečenia vzdelania a kritického myslenia mladých generácií nemôžeme prepodkladať, že demokracia bude udržateľná a že mladí ľudia budú chcieť a vedieť ako sa zúčastňovať na participatívnych mechanizmoch na národnej a medzinárodnej úrovni. Európa je taktiež jeden z kľúčových regiónov, ktorý zabezpečuje promovanie liberálnej demokracie v zahraničí. Bez zabezpečenia informovanosti o demokracií v tomto regióne nemôžeme predpokladať, že iniciatívy ako Ciele udržateľného rozvoja sa budú naďalej rozvíjať a implementovať. 

Tejto tematike sa venujem počas štúdia na King´s College v Londýne, kde už druhý rok študujem Politológiu. Pre túto univerzitu som sa rozhodla, pretože som sa chcela do hĺbky venovať sociálnym vedám, ktoré sú na Slovensku a v Čechách degradované a vyučované na princípoch memorovania. Rozhodla som sa preto prihlásiť na univerzity do Spojeného kráľovstva, kde sa ako študenti učíme najmä stať vedcami v oblasti sociálnych vied, kriticky a analyticky myslieť, pýtať sa správne otázky pre to, aby sme aktívne vedeli reagovať na rapídne zmeny v diskurze a problematikách vo svete politiky, a najmä, aby sme eticky vedeli prispievať do verejnej a akademickej diskusie. Naša škola je lídrom práve v oblasti sociálnych vied, práva a medicíny. Lídrom v oblasti sociálnych vied je škola preto, že ako jedna z mála škôl vo svete vytvorila interdisciplinárny Departement of Political Economy, kde sa snažíme vnímať spoločenské fenomény v rôznych kontextoch a máme slobodu si vybrať do akej miery sa chceme špecializovať len na jednu vednú disciplínu. Taktiež majú študenti možnosť zvoliť si typ titulu – teda možnosť mať štúdium zamerané na politickú teóriu alebo na politické vedy, kde sú potrebné absolvovať kvantitatívne predmety ako výskumné metódy, štatistika alebo teória hry. Medzi najznámejších alumni školy patrí John Keats, Virginia Woolf,  Sir Arthur Clark a 14 víťazov Nobelovej ceny. Osobne však nepoznám významných alumni zo Slovenska, aj napriek tomu, že komunita študentov zo štátov centrálnej Európy je celkom výrazná a silná. Zo Slovenska priamo túto školu aktuálne navštevuje do 15 študentov, pričom je na škole približne 32 000 študentov z celého sveta. 

Záujmy: 

Medzinárodná politika

Komparatívne sociálne politiky 

Ľudské práva

Mládežnícka politika

Práca s mládežou 

Sociológia 

Aktivity vo voľnom čase: 

Príroda

Maľovanie 

Odborná literatúra zameraná na spoločenské vedy 

Zvieratká 

Pracovné skúsenosti: 

Predsedníčka Pomáhame druhým, o.z.

Mládežnícky delegát pri Rade Európy

Young Europe Ambassador za Slovensko

Stáž v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže

Stáž v Kancelárií Verejnej ochrankyne práv

Stáž v Národnej rade Slovenskej republiky

knoskovamichaela@gmail.com

späť