Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse, ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.

T.G. Masaryk

NOVINKY

Ideou Príručky je naučiť používateľov spoznávať ľudské práva prostredníctvom tém a konkrétnych životných situácií, skúmaním právnych zdrojov a iných ľudskoprávnych dokumentov, spoznávaním práce inštitúcií a organizácií činných v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a poskytnúť prvý návod, ako sa domáhať svojich práv v prípade ich porušenia.

Posúva ďalej spoluprácu členských krajín EÚ v oblasti vzdelávania a tiež napĺňa prvú zásadu Európskeho piliera sociálnych práv, že každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

Laureátom Ceny Európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv (OĽP), ktorú dlhé roky a úspešne zastrešuje členská organizácia našej platformy AmbEDK, OLYMP, o.z. Ocenenie odovzdá zástupca Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku predstaviteľke OLYMPu, pani Dagmar Hornej.