Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse, ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.

T.G. Masaryk

NOVINKY

AINova sa podieľala na výskume ukotvenia globálneho vzdelávania v príprave učiteľov na VŠ v krajinách V4.

Správu z výskumu, ktorý mapoval situáciu na základe dokumentov a participatívneho výskumu v spolupráci s učiteľmi, včítane odporúčaní pre lepšie ukotvenie GV nájdete TU.

Ideou Príručky je naučiť používateľov spoznávať ľudské práva prostredníctvom tém a konkrétnych životných situácií, skúmaním právnych zdrojov a iných ľudskoprávnych dokumentov, spoznávaním práce inštitúcií a organizácií činných v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a poskytnúť prvý návod, ako sa domáhať svojich práv v prípade ich porušenia. Príručka je dvojjazyčná, anglicko-slovenská a je koncipovaná najmä tematicky a situačne, s mnohými praktickými návodmi a odkazmi na zdroje, legislatívu a vnútroštátnu a medzinárodnú judikatúru. Nenahráza síce profesionálnu právnu pomoc, ale poskytuje návody, ako sa k nej dostať.