Radana Monišová

Moje stredoškolské štúdium malo viac-menej ekonomické zameranie. Väčšinu svojho stredoškolského štúdia som strávila na Obchodnej akadémii v Trnave, v poslednom ročníku som kvôli zdravotným dôvodom prestúpila na inú školu (SSOŠP Zvolen – s podobným zameraním), kde som aj zmaturovala. 

Počas svojho štúdia na SŠ som sa venovala rôznym aktivitám, zo začiatku to bolo napríklad písanie do školského časopisu a šport. Priznám sa však, že až pomerne neskoro som si sklamane uvedomila prišla, že ekonomický smer štúdia nebude mojou šálkou kávy. Týmto zistením sa môj záujem o mimoškolské aktivity len a len zvyšoval. Vtedy som sa aktívnejšie začala zaujímať o Olympiádu ľudských práv, na ktorú som sa z vlastnej iniciatívy nakoniec aj prihlásila. Do ambasádorskej siete som sa okrem OĽP zapojila aj spoluorganizovaním simulovaných študentských volieb na mojej škole (v rámci Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu – EPAS). Taktiež som participovala v súťaži Mladý Digitálny Európan a bola dobrovoľníčkou v kampani pre šírenie povedomia o dôležitosti účasti na voľbách do Európskeho parlamentu – Tentoraz idem voliť.

Všetky tieto, ale aj iné, vyššie nespomenuté aktivity, mali na mňa a formovanie mojej osobnosti signifikantný vplyv – rozšírili mi obzory, zmenili perspektívu a motivovali ma samovzdelávať sa o rôznych spoločenských a politických témach. Možno nie až tak populárnych – no o to viac dôležitých. Demokratické vzdelávanie a nadobúdanie demokratických občianskych zručností je v súčasnej hektickej dobe hybridných hrozieb a dezinformácií potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. Výchova k demokracii a jej hodnotám je taktiež efektívnym prostriedkom pre prevenciu a elimináciu extrémistických prvkov v spoločnosti.

Momentálne študujem medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Toto zameranie som si vybrala najmä kvôli môjmu dlhodobému záujmu o medzinárodné dianie a tiež s ohľadom na moje ambície do budúcnosti. Pokiaľ mám byť úprimná, na Slovensku som sa rozhodla študovať najmä z dôvodu súčasnej pandémie a obmedzení s ňou spojených. Pôvodne som si chcela dať od štúdia na rok pauzu, aby som sa vedela lepšie rozhodnúť, ktorým smerom sa vydať a následne absolvovať štúdium v zahraničí. Zostať študovať na Slovensku teda prvoplánové v mojom prípade nebolo, no nakoniec som spokojná. Pokiaľ má človek záujem a vášeň pre určitú oblasť, zo svojho štúdia vie vyťažiť oveľa viac a prestíž školy nemusí byť vôbec relevantná.

radana.monisova@gmail.com

späť