Jakub Gembicky

Ako študent gymnázia Alejová v Košiciach som sa v roku 2019 zúčastnil Výročného stretnutia OĽP a Letnej školy demokracie a ľudských práv vo Svätom Jure. Mojej účasti na Letnej škole predchádzala úspešná účasť v 3. ročníku Create & Control, ktoré zosobňovalo viaceré moje záujmy. Už od začiatku strednej školy som totiž bol odhodlaný svoje štúdium zamerať na verejnú správu a pôsobenie v nej. Verím totiž v to, že najviac môže človek s cieľom zmeniť krajinu dosiahnuť odtiaľto, teda keď sa chce vyhnúť politike. Verejnú správu aktívne prepájam s ekonómiou, v ktorej som prvýkrát začal vnímať potrebu demokracie a vzdelávania o nej. Pozorovaním správania jednotlivcov v politických režimoch sa totiž dá veľmi jednoducho ukázať prínos demokracie pre funkčný trh, jeden z pilierov nášho sveta. Demokracia a sloboda vyjadrovania či pohybu dáva predpoklad inovovať, pričom bez inovácii nedokáže prežiť žiadna ekonomika ani podnik. Aj napriek vnímaniu demokracie skôr v prepojení na ekonómiu, pre mňa bolo neobyčajne prínosné byť súčasťou podujatia, kde sme svoje poznatky rozvíjali na prednáškach, spoznávali na diskusiách, no na konci dňa sme ich zdieľali vo voľnom čase s ostatnými účastníkmi. Pre kohokoľvek, kto má o témy podobného charakteru záujem sú podobné udalosti veľkým povzbudením v tom, čo robí. Keď som bol účastníkom, práve som nastupoval do maturitného ročníku a vyberal si školy, na ktoré sa budem hlásiť. Mojou destináciou sa nakoniec stala University College London, jedna z popredných svetových univerzít.

Prechádzajúc históriou a významnými míľnikmi školy, jeden si len ťažko nevšimne pretrvávajúcu snahu o zrovnoprávnenie mužov a žien na akademickej pôde, v čom bola táto Univerzita priekopníkom v Anglicku. Hlavným motívom pri jej založení bolo poskytnutie vzdelania tým, ktorým to nebolo umožnené, vďaka čomu sa medzi jej absolventov radia Gándhí alebo Ito Hirobumi, prvý premiér Japonska. Hlavným dôvodom, prečo som sa ale rozhodol pre túto školu, bola jej dostupnosť skombinovaná s kvalitami ekonometrie. Ľudia, hlavne v postsocialistických krajinách majú oveľa vyššiu mieru straty dôvery v demokraciu ako je to v tých západných. To sa stáva napríklad aj z dôvodu zlých odhadov, nepresných výpočtov, ktoré táto disciplína rieši. Dôkazom kvalít sú aj dvaja laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu, obaja z tohto oboru. UCL je ale známa hlavne pre svoj pedagogický inštitút a prírodné vedy, hlavne fyziku. V minulosti bola univerzita orientovaná viac na prírodné vedy, to ale s novým tisícročím už nie je pravda a univerzita má široký záber predmetov, hlavne vďaka dlhodobej centralizácii vzdelávacích inštitúcií v Londýne.

Aj napriek tomu, že to je ešte iba môj prvý rok na univerzite, dokonca ešte v takom nastavení, aké nám rok 2020 ponúka, mám množstvo príležitosti rozvíjať sa aj mimo samotného vyučovacieho procesu. Množstvo societies je pre to základom, nakoľko pre vyše 40 000 študentov to nie je vôbec jednoduché. Osobne som členom našej ekonomicko-sociálnej society, ktorá zastrešuje desiatky aktivít každý týždeň. Aj keď „koronakríza“ nám nepomáha v socializácii, určite umožnila oveľa viac možností zúčastniť sa týchto aktivít. Inak tomu nie je ani v druhej society, ktorá je pre mňa osobne bližšia – československá. Asi každá univerzita v Londýne má svoju československú society, uvidíme, ako sa udržia po Brexite a bez pôžičiek, no jej jadro tvoria aktivity, ktoré majú za úlohu prepojiť Slovákov a Čechov s univerzitou, teda pomáhajú s adaptáciou a dávajú možnosť ľuďom, ktorí sa cítia lepšie v spoločnosti podobnej kultúry, tráviť veľa času spolu. Pri počte členov okolo 50 sa dá volať táto society väčšou rodinou, kde sa vzájomne poznáme a nemáme problém si vzájomne pomôcť. Podľa starších študentov je pomoc to, čo počas korony potrebujeme. Nielen kvôli štýlu výučby, ktorá prebieha formou prednášok, kde nám sú zdieľané 3 obrazovky – s učiteľom, s poznámkami a s prezentáciou a tie sú doplnené o viaceré interaktívne prvky ako kvízy, hry a riadená diskusia, ďalej tutoriálmi/seminármi, kde v skupinách o 20-tich študentov preberáme úlohy a diskutujeme o téme a nakoniec praktickými hodinami určenými na výpočty a uvedenie učiva do praxe. Aj napriek snahe priblížiť vyučovanie čo najviac realite je skutočnosť taká, že práve tá vzdialenosť medzi nami a vyučujúcimi spôsobuje nemalé problémy v sústredení. Práve preto je ocenené rozšírenie programu mentorov a spojok, ktoré ti majú podať pomocnú ruku v týchto problémoch.

Každým krokom vpred vo vzdelávaní spoznávam množstvo rôznych techník, príležitostí a nutností. Podujatie vo Svätom Jure ma v tomto vnímaní zmenila tak významne, že by nebolo lžou povedať, že až kľúčovo.

jakubgembicky@gmail.com

späť

Moje blogy nájdete na: