Tomáš Ťapák

Volám sa Tomáš Ťapák, pochádzam z Oravského Bieleho Potoka a som hrdý alumni Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Ako stredoškolák som sa viackrát zapojil do OĽP, a dokonca sa mi podarilo vyhrať 20. ročník. Tiež som bol účastníkom jednej z letných škôl ľudských práv.

V súčasnosti som tretiakom v programe BSc Econometrics and Mathematical Economics na London School of Economics and Political Science (LSE). LSE je najlepšia škola v Európe pre štúdium ekonometrie a ekonómie a ponúka jedny z matematicky najnáročnejších programov v ekonomických odboroch na svete. Ako BSc Econometrics and Mathematical Economics končí len asi 15 študentov ekonómie každý rok. Jedná sa o užší výber študentov, ktorým bolo ako jediným dovolené robiť bakalársku prácu pod záštitou LSE Department of Economics. Moja práca sa zameriava na dopady makroprudenčnej politiky na medzinárodné spillovers americkej monetárnej politiky. Okrem ekonómie je LSE silná aj v ostatných spoločenských a humanitných vedách. Ako študent LSE som hrdým držiteľom ocenenia Economics Examiners Awards za najlepšie celkové výsledky zo skúšok spomedzi druhákov v LSE Department of Economics.

Zo slávnych učiteľov ktorý pôsobia alebo pôsobili na LSE stojí za zmienku Chris Pissarides, držiteľ Nobelovej ceny za jeho prácu na search theory of unemployment, William Phillips za jeho príspevky k makroekonómii, či George Akerlof, Amartya Sen alebo Friedrich Hayek.

Na LSE študuje dokopy asi 15 študentov zo Slovenska, ktorí spolu so študentmi z Česka sú súčasťou LSESU Czech and Slovak Society. Táto študentská society zvykla byť hlavným organizátorom Central European Conference, čiže najväčšej českej a slovenskej študentskej konferencie v zahraničí. A ak Boh dá, tak túto úlohu preberie znova po pandémii. 

Okrem štúdia na LSE som svoj čas venoval službe verejnosti. Minulé leto som pracoval pre Bank of England (Centrálna banka Spojeného kráľovstva) a leto predtým pre Inštitút pôdohospodárskej politiky na MPRV SR.

t.tapak@lse.ac.uk

späť