FutuReg

Občianske združenie FutuReg je think-tankom v oblasti regionálneho rozvoja, ktorá sa venuje aktívne 5 rokov výskumu, vzdelávaniu a kultúre národnostných menšín.

Posilňujeme povedomie detí o svojich právach,  organizujeme vzdelávacie prednášky a workshopy pre neziskové organizácie, školy a verejnosť v oblasti projektov, grantov a mediácie.

Projektom advokácie detí je online poradenský portál na Slovensku Minority Kids, ktorý sa venuje právam, výchove a rovnoprávnosti detí, žijúcim v národnostných menšinách

Podporujeme rozvoj kultúrnych hodnôt  a udržateľnému rozvoju Žitného ostrova, kde sídli, rozvoj zdravého a šťastného detstva, občianskej spoločnosti, tolerancie, vedy a výskumu ako aj neformálneho vzdelávania.

Pomáhame presadzovať priority OSN  v Dohovore o právach dieťaťa. Prispievame k udržateľnému rozvoju Žitného ostrova, v ktorej sídli naše občianske združenie.

Kontakt:

Lívia Bott Domonkos

+421 917 737 076

www.futureg.sk

www.facebook.com/ozfutureg

späť