Bratislavský inštitút pre politickú analýzu

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu (BPI) je nezávislý neziskový think thank, ktorý sa venuje vo svojich analýzach a diskusiách posilňovaniu liberálnej demokracie, ľudským právam, strednej Európe a európskej integrácii.

BPI sa riadi hodnotami a princípmi, ktorými napĺňa poslanie informovať a zlepšovať verejné politiky, rozhodovacie procesy a individuálne a spoločenské rozhodnutia. Sú to profesionalita, spoľahlivosť, kreativita, inovatívnosť, morálnosť a zodpovednosť.
Výskumníci BPI sa venujú širokej škále tém: od migrácie po integráciu, od extrémizmu po liberalizmus, od mládežníckej politiky po generáciu mladých, od menšín po etnickú príslušnosť, od migrácie za prácou po obchodovanie s ľuďmi, od informálneho vzdelávania po inovatívne prístupy v spoločenskom a občianskom živote a ďalšie…

Rôznorodý tím odborníkov BPI je súčasťou aktivít reprezentujúcich rovnako aktivizmus ako aj výskum v záujme liberálneho demokratického režimu a proti extrémizmu a dezinformačným kampaniam, inšpirovaných a presadzovaných rôznymi nepriateľmi liberálneho demokratického režimu.

Kontakt:

Michal Vašečka

info@bpi.sk

tel.: 0908 453 362

facebook.com/BPISlovakia

www.bpi.sk

späť