Inštitút pre aktívne občianstvo

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, systematického skvalitňovania výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu, mediálnej gramotnosti a ďalším občianskym a životným zručnostiam pre 21. storočie na ZŠ a SŠ. Ponúkame vzdelávanie a mentoringu učiteľov občianskej náuky a ďalších spoločensko-vedných predmetov formou zážitkového a neformálneho vzdelávania, podporujeme demokratické prostredia školy, venujeme sa výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme autormi konceptu a značky „Školy, ktoré menia svet“ a spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie, v rámci ktorej vedieme pracovnú skupinu pre formálne vzdelávanie. Aktívne sa v spolupráci s akademickou obcou, výskumníkmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími expertmi zo Slovenska aj zahraničia venujeme podpore odbornej diskusie o stave, vízii a budúcnosti občianskej výchovy.

Kontakt:
Jana Feherpataky-Kuzmová
info@ipao.sk
+421 949 183 693
www.ipao.sk
www.facebook.com/ipao.sk

späť