OZ Phoenix

Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás vzniklo pred 15 rokmi s cieľom venovať sa situácii maďarských žien a detí na Slovensku.
Naša činnosť je zameraná predovšetkým na výskum, vzdelávanie a vydávanie kníh v oblasti rovného postavenia žien a detí menšín, predovšetkým maďarskej národnostnej menšiny.

Organizujeme medzinárodné vedecké konferencie s názvom Obrazy žien v menšine, z ktorých vydávame zborník príspevkov. Vedieme predmet Základy gender studies na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre, organizujeme besedy vo vysokoškolských kluboch, workshopy na stredných školách, vydávame odbornú literatúru, uverejnili sme prvú učebnicu v maďarskom jazyku Základy gender studies.

Našim dôležitým projektom je vedenie spoločenskej diskusie o rodovo podmienenom násilí, o reprodukčných právach žien v menšinovom prostredí, a o právach žien a detí všeobecne.

Kontakt:
Liliana Bolemant
liliana.bolemant@gmail.com

+421 918619422
www.phoenix-ngo.sk
facebook.com/phoenixPTOZ

späť