Danube Youth Institute

Danube Youth Institute (DYI) je nezávislá, mládežnícka občianska iniciatíva, ktorej cieľom je presadzovať myšlienku spoločenského dialógu a nadnárodnej spolupráce v rámci Dunajského regiónu. Iniciatíva presadzuje hodnoty slobodnej občianskej spoločnosti otvorenej pre politický spoločenský dialóg, spoluprácu a prirodzenú solidaritu. Hrozba narastajúceho extrémizmu je všeobecne viditeľná v slovenskej spoločnosti, najmä však u mládeže. DYI je zložený a riadený tímom stredoškolských študentov, ktorí ako jednu z hlavných myšlienok presadzujú potrebu zvyšovanie povedomia o benefitoch nadnárodnej spolupráce medzi slovenskou mládežou.

Danube Youth Institute má tri hlavné piliere svojej činnosti: video-rozhovorovú relácia, internetovú stránku a platformu neformálneho vzdelávania stredoškolskej mládeže. Cieľom týchto troch pilierov je tvorba kreatívneho obsahu založeného na princípe od študentov pre študentov s cieľom podpory politickej, ekonomickej a sociálnej gramotnosti slovenskej mládeže.

Kontakt:

Hubert Kowal
visegradvisual@gmail.com
facebook.com/YthDanubeInstitute

späť