Krajská komisia OĽP Trnavský kraj

Krajská komisia Olympiády ľudských práv Trnavského kraja je jedna z ôsmich krajských komisií, ktoré pôsobia koordinačne, organizačne a multiplikačne v rámci OĽP vo vzťahu k školám v príslušnom kraji. Predseda komisie pôsobí pedagogicky na strednej škole, zasadá v celoštátnej komisii OĽP, zúčastňuje sa na tvorbe propozícií pre jednotlivé ročníky, riadi súťaž na krajskej úrovni, je súčasťou odborných porôt. Spolupracuje na ďalších projektoch, zameraných na posilňovanie demokracie a ľudských práv predovšetkým v oblasti vzdelávania a občianskej participácie. Formátuje Alumni klub na krajskej úrovni, je súčasťou TEUS , nezávislej učiteľskej platformy, zameranej na propagáciu a rozvoj európskych tém vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky.

Kontakt:
Peter Rusnak
peter.rusnak@truni.sk
www.olp.sk

späť