Centrum pre európsku politiku

Centrum pre európsku politiku (CEP) je nezisková organizácia, založená v roku 1997. Poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na Slovensko. Hlavnými aktivitami sú semináre, prednášky, diskusné fóra, konferencie a workshopy na vybrané témy.

CEP má dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných z EÚ a iných súkromných a verejných zdrojov, ktoré realizuje na Slovensku i v zahraničí v partnerstve so samosprávami, inštitúciami a školami. Skúsenosti našich interných a externých expertov využívame pri príprave vzdelávacích a poradenských aktivít pre rôzne cieľové skupiny. CEP kladie dôraz na zabezpečenie dostupnosti informácií pre konkrétne cieľové skupiny vo všetkých regiónoch Slovenska. CEP je členom siete 67 mimovládnych organizácií v 21 krajinách – EUNET, ktoré informujú, vzdelávajú alebo iným spôsobom rozširujú európske myšlienky medzi verejnosťou. Predseda CEP Kamil Sládek je členom predsedníctva tejto medzinárodnej siete.

Kontakt:

Kamil Sládek
kamil@cep.sk

Tel.: +421 (0) 2 544 313 89

www.cep.sk

späť