Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS) je občianske združenie, ktorého poslaním je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Helsinské hnutie vzniklo v osemdesiatych rokoch minulého storočia ako občianska odozva na humanitárne a ľudskoprávne záväzky, ku ktorým sa štáty, vtedy ideologicky a politicky rozdeleného európskeho kontinentu, zaviazali na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE).

HVS napĺňa svoje ciele predovšetkým sebavzdelávaním členiek a členov, následne výchovou a vzdelávaním v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva, monitorovaním ľudskoprávnych situácií, angažovaním sa na tvorbe verejných politík súvisiacich s implementáciou ľudskoprávnych záväzkov, vrátane pôsobenia v poradných orgánoch vlády, organizovaním konferencií, seminárov, workshopov a publikačnou činnosťou.

HVS je partnerom pri organizovaní Olympiády ľudských práv, organizuje Letné školy demokracie a ľudských práv a realizuje ďalšie projekty zamerané na vzdelávanie o demokracii, o ľudských právach a podporujúce rozširovanie európskeho povedomia. Kľúčovými cieľovými skupinami pre tieto aktivity sú deti a mládež, žiaci a žiačky, študenti a študentky základných, stredných a vysokých škôl.

Kontakt:

Kálmán Petőcz
petoczkl@hotmail.com
tel.: 0902 171 039

facebook.com/helcom.sk

www.helcom.sk

späť