TEUS – učitelia pre Európsku úniu

Nezisková organizácia TEUS (Učitelia pre Európsku úniu Slovensko) poskytuje vzdelávanie a výchovu predovšetkým v oblasti integračných procesov a členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, so zameraním sa na žiakov a učiteľov stredných škôl v SR.
Hlavnými prostriedkami neziskovej organizácie TEUS pri napĺňaní tejto činnosti sú:

  • vzdelávacie aktivity a výchovná činnosť (diskusie, prednášky, konferencie, workshopy, e-learning, výstavy)
  • výskumné aktivity a analýzy
  • medzinárodná spolupráca s organizáciami podobného zamerania
  • publikovanie informačných materiálov, využívanie tlače, elektronických médií

Kontakt:
Roman Balko
roman.balko@teus.sk
+421 904 633 954

späť