Pomáhame druhým

Pomáhame druhým je občianske združenie so sídlom v Žiline. Základnými cieľmi združenia je: a) vytvárať príležitosti neformálneho vzdelávania pre mladých v Slovenskej republike, b) zlepšovať spoluprácu so zahraničnými subjektmi na poli vzdelávania mládeže a reprezentovať tak Slovenskú republiku vo svete a c) reprezentovať, presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a mladých všeobecne. Pri napĺňaní svojich cieľov združenie organizuje a realizuje projekty, podujatia a súťaže venujúce sa rôznym témam, organizuje a spoluorganizuje s inými združeniami a  inštitúciami športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia a vyvíja činnosť na získanie sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie. Taktiež zriaďuje kluby doma i v zahraničí, ktoré podporujú predmetné aktivity v jednotlivých regiónoch a vykonávajú ciele prostredníctvom marketingových aktivít.

Kontakt:

Michaela Knošková
knoskova.michaela@gmail.com

facebook.com/pomahamedruhym

www.pomahame-druhym.webnode.sk

späť