EURÓPSKE INŠTITÚCIE

Pojem Európy v dnešnom zmysle vznikol až v stredoveku. V staroveku bola centrom „západnej“ civilizácie oblasť Stredozemného mora, predovšetkým jeho východnej panvy. Koncept Európy ako geografického a kultúrneho priestoru sa rozvíjal súbežne s rozširovaním kresťanstva a nových ríš a štátnych celkov, ktoré prijali kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo.

V súčasnosti sa prívlastok „európsky“ často používa najmä v súvislosti s Európskou úniou. Je to však značné zjednodušenie. Európska únia pokrýva z geografického hľadiska len časť európskeho kontinentu a ani to nie pravda, že „európske hodnoty“ sú spojené len s Európskou úniou.

Európa ako svetadiel sa rozprestiera od Islandu a Britských ostrovov na západe až po Uralské pohorie na východe, Kaukazské pohorie na juhovýchode a Špicberské ostrovy na severe. Pokiaľ hovoríme o európskej kultúre, tá zahŕňa aj kultúrne hodnoty a tradície krajín mimo
Európskej únie, napríklad Ruska, niektorých krajín na Balkáne, alebo napríklad Švajčiarska a Nórska, o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktorého obyvatelia v roku 2016 v referende rozhodli o vystúpení z EÚ, ani nehovoriac.

Napokon, o Európe môžeme hovoriť ako o politickom priestore, vytvorenom systémom rôznych medzinárodných organizácií a inštitúcií. Hlavné európske organizácie a inštitúcie (s pôsobnosťou na významnou časti európskeho kontinentu) sú:

  • Európska únia
  • Rada Európy
  • Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
  • Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
  • Organizácia Spojených národov – má svoje európske úradovne a európske programy
  • NATO – plní funkciu obrannej organizácie pre významnú časť európskych štátov