Čo si o tom myslí Samantha?

Samantha Cristoforetti je v súčasnosti jediná aktívna európska astronautka. Vyjadrila svoj pohľad na dôležitosť čítania a písania, kritického myslenia, ako aj na dôležitosť humanitných disciplín pre osobnostný rozvoj a spoločenské uplatnenie človeka. 

Tieto kompetencie sú dôležité aj pre človeka pôsobiaceho v prírodovedných a technických profesiách a povolaniach.

Zhrnutie názorov Samanthy v slovenskom jazyku si môžete prečítať v reportáži, ktorá je skrátenou a upravenou verziou článku uverejneného v tlači 19. februára 2018.

Prečítať reportáž

späť